Monitoring gps w firmie transportowej

Warto mieć świadomość, że prowadzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi transportowe, wymaga przede wszystkim niezwykle dokładnego planowania tras. Jest to bowiem konieczne, by nie wystąpiły ewentualne opóźnienia.

Zarządzanie flotą samochodową

Planowanie pracy, a także monitoring floty samochodowej w przypadku dużej liczby samochodów w danej firmie, należą do bardzo wymagających zadań. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że zarówno pilnowanie czasu pracy kierowców, jak i koordynowanie harmonogramu dostaw to tylko niektóre problemy, z którymi każdego dnia zmagają się managerowie.

Monitoring GPS w pracy managera floty

Monitoring GPS umożliwia bowiem śledzić aktualne położenie praktycznie wszystkich samochodów należących do floty danej firmy. Daje również managerom nieograniczony dostęp do najbardziej istotnych danych związanych ze stylem jazdy kierowców czy dokładnym stanie pojazdów przez nich prowadzonych.

Więcej na https://www.verizonconnect.com/pl/rozwiazania/monitoring-gps/

Możliwość kolekcjonowania danych przez systemy telematyczne pozwala managerom na wgląd nie tylko do najbardziej aktualnych, ale również archiwalnych informacji mających związek z pracą kierowców. Wszystkie otrzymane dane można bowiem ze sobą zestawić w celu wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Doskonałym przykładem może być podjęcie decyzji, który z pracowników będzie potrzebował dodatkowego przeszkolenia. Z kolei stały nadzór nad lokalizacją samochodów w trasie umożliwi także na informowanie usługobiorców z dużym wyprzedzeniem o planowanym czasie dostawy czy możliwych opóźnieniach, które mogą być spowodowane nieprzewidzianymi wcześniej trudnościami na drogach.

Monitoring GPS w pracy kierowcy

Monitoring GPS w zdecydowany sposób ułatwia również pracę kierowców, którzy muszą pokonywać bardzo długie trasy. Ponadto dostarczane przez odpowiednie systemy informacje związane z ruchem drogowym pozwalają kierowcom uzyskać informacje o ewentualnych utrudnieniach występujących na trasie, sugerują także alternatywne objazdy.

Monitoring pozwala zatem na zaoszczędzenie czasu, a także pieniędzy na paliwo, które zostałyby stracone podczas niepotrzebnych postojów w korkach. Rozwiązanie gwarantuje kierowcom uzyskanie informacji dotyczących jazdy jeszcze przed rozpoczęciem podróży nie tylko w trakcie jej trwania, ale również po jej zakończeniu.

Kierowcy dzięki znajomości wspomnianych danych mogą bez żadnego problemu dokonywać monitorowania swojej pracy. Z kolei świadomość możliwości monitorowania stylu swojej jazdy jest motywacją dla kierowców także w kwestii przestrzegania przepisów drogowych.