Istota transportu kolejowego

istota-transportu-kolejowego-1

Transport kolejowy polega na przemieszczaniu ludzi i przedmiotów za pomocą określonych środków, którym w tym przypadku jest kolej. Ma on bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania kraju, gdyż łączy wszystkie dziedziny życia gospodarczego i dzięki niemu możliwa jest współpraca w zakresie gospodarczego wzrostu i przede wszystkim pomiędzy różnymi obszarami danego kraju. Dziś postaramy się pokazać, jak ważny jest transport kolejowy i dlaczego nie powinniśmy ignorować jego istoty.

Transport sam w sobie umożliwia odpłatną wymianę dóbr i zacieśnienie więzi pomiędzy jednostkami gospodarczymi niekoniecznie znajdującymi w tym samym obszarze administracyjnym. To właśnie kolej przyczynia się w ogromnym stopniu do równomiernego rozwoju wszystkich regionów każdego kraju. Odpowiednia infrastruktura transportowa pozwana na optymalne gospodarowanie przestrzenne danego obszaru, zwłaszcza pod względem rozwoju sieci osiedlowych. Nie sposób nie wspomnieć także o stale rosnącej aktywizacji gospodarczej na najmniej rozwiniętych terenach. To trochę więcej niż się spodziewaliście prawda?

Jeżeli mówimy o samym transporcie kolejowym, jest on najlepszym wyjściem dla przewozu ładunków o dużej masie, w dużych partiach oraz na duże odległości. Wystarczy tylko wspomnieć o jego zaletach, których nie sposób przeoczyć

  • możliwość przewożenia ładunków masowo przekraczających zdolności przewozowe np. samochodów ciężarowych typu TIR czy samolotów,
  • transport kolejowy jest znacznie szybszy i działa w sposób znacznie bardziej regularny,
  • koszty przewozu na dłuższe odległości są stosunkowo niskie.

Transport kolejowy nadaje się najbardziej do przewiezienia na dłuższą odległość jednakowo ładunków masowych, ale też cieczy czy gazów, przez staje się bardzo uniwersalny. W naszym kraju wciąż jest dominującym wyborem do przeróżnych zleceń, a tonaż przewiezionych towarów jest znacznie większy niż ten w odpowiedniku samochodowym czy rzecznym. Stąd też, aby efektywnie zarządzać zasobami, zleceniami i przede wszystkim — naszymi pieniędzmi — lepiej przemyśleć użycie kolei!